Tomasz Szymański

POSEŁ NA SEJM RP

8 lat w Sejmie

dla Grudziądza i regionu

Kandydat nr 4

w kujawsko-pomorskim

Jako parlamentarzysta wielokrotnie zabiegałem o sprawy najważniejsze dla Grudziądza i regionu. Działam między innymi w zakresie:

rozwiązania problemów finansowych grudziądzkiego szpitala

utworzenia w grudziądzkim szpitalu Centrum Leczenia Stresu Pourazowego

zwiększenia aktywności obywatelskiej młodych grudziądzan

utworzenia Centrum Popularyzacji Nauki

przebudowy dworca kolejowego oraz remontu linii kolejowej

dalszego funkcjonowania w Grudziądzu instytucji państwowej

pozyskania funduszy na budowę sali gimnastycznej w Mniszku

wpisania grudziądzkich spichlerzy na listę Pomników Historii

wykorzystania potencjału wojskowego Grudziądza

pozyskania funduszy na rozbudowę trasy średnicowej

tworzenia nowych miejsc pracy

utworzenia polityki senioralnej i utworzenia Rady Seniorów

budowy ciągu pieszo-rowerowego na terenie Gminy Grudziądz

pozyskania wsparcia dla Olimpii Grudziądz i GKM Grudziądz

promocji krwiodawstwa

wsparcia grudziądzkiej kultury

8 lat w Sejmie dla Grudziądza i regionu

185

posiedzeń sejmu

984

posiedzenia komisji

97,7%

obecności na posiedzeniach Sejmu

12935

głosowań

161

interpelacji poselskich

136

wypowiedzi sejmowych

257

interwencji poselskich

355

spotkań na szczeblu rządowym i samorządowym

1314

bezpłatnych porad prawnych

364

dyżury poselskie

1974

załatwione sprawy

2108

spotkań indywidualnych z mieszkańcami

393

pomoce w rozliczaniu PIT

13 000 zł

na nagrody i stypendia

850

uczniów gościłem w Sejmie

208

uroczystości patriotycznych i wydarzeń lokalnych

O MNIE

Urodziłem się w kwietniu 1978 r. w Grudziądzu. Uczęszczałem do Technikum Budowlanego mieszczącego się obecnie w Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych. Po zdaniu egzaminu dojrzałości rozpocząłem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskałem tytuł magistra. Ukończyłem również studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Gdańskim.

Karierę zawodową rozpocząłem jako handlowiec w jednej z grudziądzkich firm. Następnie przez sześć lat wprowadzałem na polski rynek produkty jednego z francuskich koncernów instalacyjnych. Po zdobyciu korporacyjnego doświadczenia zaproponowano mi stanowisko kierownicze oddziału firmy instalacyjnej w Grudziądzu. W grudniu 2006 r. Rada Miejska Grudziądza powołała mnie na Sekretarza Miasta. Funkcję tę sprawowałem przez blisko pięć lat. W 2010 r. wybrany zostałem radnym Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Od 2011 r. pełnię funkcję posła na Sejm RP. W minionej kadencji Sejmu pracowałem w Komisji Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Administracji i Cyfryzacji. Ponadto zasiadałem w czterech komisjach nadzwyczajnych: do spraw zmian w kodyfikacjach, do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu zabezpieczenia społecznego, do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego, do spraw energetyki i surowców energetycznych oraz sześciu podkomisjach, z których trzem przewodniczyłem. Obecnie pracuję w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz w Komisji do Spraw Petycji. Ponadto zasiadam w dwóch podkomisjach nadzwyczajnych.

PODCZAS PRAC PARLAMENTARNYCH

GŁOSOWAŁEM ZA:

 • płatnym rocznym ulropem rodzicielskim
 • ulgami podatkowymi dla rodzin wielodzietnych
 • programem „Mieszkanie dla Młodych”
 • podwyższeniem wynagrodzeń nauczycieli
 • podwyższeniem świadczeń pielęgnacyjnych
 • zwiększaniem nakładów na rolnictwo
 • waloryzacją rent i emerytur

 

Zabiegałem o to, aby program 500+ obejmował wszystkie dzieci.

 

BYŁEM PRZECIW:

 • niszczeniu wymiaru sprawiedliwości
 • wzrostowi cen paliw
 • podwyżkom wynagrodzeń polityków
 • dodatkowym opłatom za prąd
 • nieprzemyślanej reformie edukacji
 • podwyżkom składek OC
 • przyznaniu nagród ministrom
 • niszczeniu środowiska naturalnego

JAK O MNIE MÓWIĄ?

Pełniąc zaszczytną funkcję Prezydenta Grudziądza często korzystam z pomocy posła Tomasza Szymańskiego. Jego wiedza oraz doświadczenie są niezwykle ważne przy rozwiązywaniu grudziądzkich spraw.

Maciej Glamowski

Z Tomaszem Szymańskim współpracuję od ponad 13 lat. Z satysfakcją obserwuję jego działalność w Sejmie oraz inicjatywy podejmowane na rzecz grudziądzan i naszego miasta. Nigdy nie spotkałem parlamentarzysty tak zaangażowanego w sprawy lokalnej społeczności.

Robert Malinowski

Tomek Szymański to parlamentarzysta z krwi i kości, który w Sejmie walczy o dobre, przejrzyste i przyjazne dla obywateli prawo. Z ogromną determinacją zabiega również o sprawy swojego miasta i regionu. Pamiętam spotkania w Ministerstwie Zdrowia, podczas których zabiegał o zwiększenie nakładów finansowych na system opieki zdrowotnej. Jestem przekonany, że tak zaangażowanych parlamentarzystów potrzeba w polskim Sejmie.

Bartosz Arłukowicz

SPRAWDŹ NASZ PROGRAM

AKTUALNOŚCI W SOCIAL MEDIA

WESPRZYJ SWÓJ REGION I ZAGŁOSUJ!